KONTAKT

Aquapark

Siedziba spółki:

Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
NIP: 764-246-55-95
REGON: 300010331
tel. 67 211 73 40, fax. 67 211 73 44
e-mail: sekretariat@aquaparkpila.pl

Aquapark

Centrum Rekreacji AQUAPARK
ul. Artura Grottgera 4 Piła
(wjazd od ulicy Kossaka)
tel. 67 211 73 40
strona: www.aquaparkpila.pl

Numer konta bankowego

PKO BP SA O/Poznań
63 1020 4027 0000 1102 1259 9256

PARTNERZY