Biuletyn Informacji Publicznej


Centrum Rekreacji Aqua-Pil

Władzami Spółki są następujące organy:

– Zgromadzenie Wspólników
– Rada Nadzorcza
– Zarząd Spółki

Rada nadzorcza składa się z 3 osób. Do Rady Nadzorczej należą sprawy wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych.

Skład Rady Nadzorczej:

– Jolanta Sobieszczyk – przewodnicząca
– Jan Bykowski – członek
– Katarzyna Paczyńska – członek

Zarząd Spółki jednoosobowy:

– Krzysztof Kijak – Prezes Zarządu
– Izabela Kopczyńska – Pęczek – Prokurent – Dyrektor Zespołu Obiektów

Zgromadzenie Wspólników:

–  Gmina Piła – udział 100%

Spółkę utworzono w dniu 12 kwietnia 2010 roku, na czas nieokreślony. Spółka działa na podstawie umowy spisanej aktem notarialnym nr 3472/2010 z dnia 12.04.2010 roku.

Kapitał zakładowy: 2.262.800
 
Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda – IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000233665

komunikat_dla_klientow_aquapil.pdf

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o. jest:

Małgorzata Konwinska

tel. 67 211 73 48

e-mail: kadry.place@aquaparkpila.pl

– 100% udziałów należy do Gminy Piła

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

– Działalność w zakresie obiektów sportowych
– Działalność w zakresie obiektów służacych poprawie kondycji fizycznej
– Działalność w zakresie wesołych miasteczek i parków rozrywki
– Działalność w zarkesie wypożyczania i dierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Pliki do pobrania:

schemat_organizacyjny.pdf

Pracownicy administracji

Prezes Zarządu:    Krzysztof Kijak ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 40
e-mail: sekretariat@aquaparkpila.pl
 


Izabela Kopczyńska – Pęczek
Prokurent
Dyrektor zespołu obiektów
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 40
e-mail: dyrektor.zo@aquaparkpila.pl

 
 Ewa Pelczyk
Główny księgowy
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 40
e-mail:glowny.ksiegowy@aquaparkpila.pl
 
 Małgorzata Konwinska
Specjalista ds. kadr i płac
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 48
e-mail: kadry.place@aquaparkpila.pl
 
 

Renata Szopińska
Specjalista ds. sprzedaży
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 41
e-mail: rozliczenia@aquaparkpila.pl

  
 

Anna Duljasz
Specjalista ds. wizerunku i reklamy
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 49
e-mail: marketing@aquaparkpila.pl

 

Danuta Nowak-Bogusławska
Specjalista ds. badań i rozwoju sprzedaży
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 49
e-mail: sm@aquaparkpila.pl

 
 

Agnieszka Kmieć
Referent ds. administracyjnych
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 40
e-mail: sekretariat@aquaparkpila.pl

 
 Agnieszka Piekart
Księgowa
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 47
e-mail: ksiegowosc@aquaparkpila.pl
 
 

KOORDYNATORZY DZIAŁÓW

Maciej Wcisło
Koordynator ds. zajęć zorganizowanych w Aquapark
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 52
e-mail: koordynator.sir@aquaparkpila.pl

  
 

Anna Gierszewska
Koordynator sprzedaży detalicznej
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 50
e-mail: koordynator.s@aquaparkpila.pl

 
 

Maciej Stawski
Koordynator ratowników
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 54

e-mail: koordynator.rw@aquaparkpila.pl

 
 

Mirosława Gapińska
Koordynator strefy fitness
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 51
e-mail: koordynator.fitness@aquaparkpila.pl

 
 

Marek Guss
Koordynator techniczny
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła
tel.: 67 211 73 60
e-mail: technicy@aquaparkpila.pl

ADMINISTRACJA
poniedziałek-piątek: 700-1500

AQUAPARK
codziennie: 700-2200

Spółka prowadzi rejestry wynikające z:

– Prawa Pracy
– Przepisów BHP
– Ustawy o rachunkowości
– Ustawy o ochronie danych osobowych

oraz

– Rejestr Korespondencji
– Rejestr skarg i wniosków
– Archiwum


Dział finansowy

Centrum Rekreacji AQUA – PIL Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła

NIP: 764-246-55-95
REGON: 300010331

PKO  BP  SA  O/Poznań  

63 1020 4027 0000 1102 1259 9256


Kadry


Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I HIGIENY W OBIEKTACH CRW AQUA-PIL SP.  Z O.O.  W PILE

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-sprzatanie.html

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ  I  DOZÓR  MIENIA  NALEŻĄCEGO DO CRW AQUA-PIL SP.  Z O.O.

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-ochrona.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY – przetarg nieograniczony utrzymanie czystości w obiektach CRW Aqua-Pil Sp. z o.o. w Pile 

Pliki do pobrania:

sprostowanie_ zawiadomienie_o_wyborze_oferty-sprzatanie.jpg

zawiadomienie_o_wyborze_sprzatanie.pdf

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  –  przetarg nieograniczony ochrona mienia CRW Aqua-Pil Sp. z o.o.  Pile

Pliki do pobrania:

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ochrona.jpg

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu będącego własnością Spółki CRW “AQUA-PIL” Sp. z o.o. w Pile

 Pliki do pobrania:

ogloszenie_sprzedazy_samochodu_wyniki.pdf

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT  NA  UTRZYMANIE  CZYSTOŚCI  I  HIGIENY  W  OBIEKTACH  CRW  Aqua-Pil Sp. z o.o. w Pile  (2 zadania)

Pliki do pobrania:

informacja_z_otwarcia_ofert_sprzatanie.jpg

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT  –  PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA  OCHRONĘ  I  DOZÓR  MIENIA  NALEŻĄCEGO  DO   CRW  AQUA-PIL  SP. Z O.O.  W  PILE  z  dnia  02.12.2016 r.

Pliki do pobrania:

informacja_z_otwarcia_ofert_ochrona.jpg

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  UTRZYMANIE  CZYSTOŚCI  I  HIGIENY  W  OBIEKTACH  CRW AQUA-PIL  SP. Z O.O.  W  PILE 

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

siwz_sprzatanie.pdf

Zalacznik_nr_1_formularz_oferty.pdf

Zalacznik_nr_2_spelnienie_warunkow.pdf

Zalacznik_nr_3_brak_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zalacznik_nr_4_a_b_wykaz_uslug.pdf

Zalacznik_nr_5_osoby_uczest.pdf

Zalacznik_nr_6_narzedzia.pdf

Zalacznik_nr_7_opis_urzadzen.pdf

Zalacznik_nr_8_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.pdf

Zalacznik_nr_9_osw_o_przynaleznosci.pdf

Zalacznik_nr_10_podwykonawcy.pdf

Zalacznik_nr_11A_wzor_2017_umowa_sprzatanie_Aquapark_wzor.pdf

Zalacznik_nr_11B_wzor_2017_umowa_sprzatanie_Tarcza.pdf

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  OCHRONĘ  MIENIA  I  OBIEKTÓW   na  rok  2017

Pliki do pobrania:

ogloszenie

siwz_ochrona.pdf

Zalacznik_nr_1_formularz_oferty.pdf

Zalacznik_nr_2A_szczegolowe_godziony_pracy_Aquapark.pdf

Zalacznik_nr_2B_szczegolowe_godziny_pracy_tarcza.pdf

Zalacznik_nr_3_spelnienie_warunkow.pdf

Zalacznik_nr_4_brak_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zalacznik_nr_5_Informacja_o_przynaleznosci.pdf

Zalacznik_nr_6_wykaz_uslug.pdf

Zalacznik_nr_7_osoby_uczest.pdf

Zalacznik_nr_8_Wykaz_narzedzi.pdf

Zalacznik_nr_9_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.pdf

Zalacznik_nr_10_Umowa_wzor.pdf

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu będącego własnością Spółki CRW “AQUA-PIL” Sp. z o.o. w Pile

 Pliki do pobrania:

Ogloszenie_sprzedazy_samochodu.docx

 

 

Przetarg nieograniczony na utrzymanie higieny i czystości w obiektach CRW Aqua-Pil Sp. z o.o. w Pile na lata 2015-2016

Dokumenty do pobrania:

sprzatanie_wyniki.jpg

Przetarg nieograniczony na utrzymanie higieny i czystości w obiektach CRW Aqua-Pil Sp. z o.o. w Pile na lata 2015-2016

Dokumenty do pobrania:

siwz_sprzatanie.pdf

zal_nr_1_formularz_oferty.pdf

zal_nr_2_oswiadczenie_art_22.pdf

zal_nr_3_oswiadczenie_art_24.pdf

zal_nr_4_wykaz_uslug.pdf

zal_nr_5_osoby_uczest.pdf

zal_nr_6_narzedzia.pdf

zal_nr_7_opis_urzadzen.pdf

zal_nr_8_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.pdf

zal_nr_9_osw_o_przynaleznosci.pdf

zal_nr_10_podwykonawcy.pdf

zal_nr_11a_umowa_aquapark.pdf

zal_nr_11b_umowa_tarcza.pdf

zal_nr_12_kontrolka_utrzymania_czystosci.pdf

 

INFORMACJA

 

Niniejszym informujemy, że w prowadzonym przez Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile przetargu ofertowym na dzierżawę kortów tenisowych przy budynku Aquaparku, dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Oferenta:

 

Tomasz Podlecki TOM-SPORT, ul. Korczaka 21, 64-920 Piła

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

ZARZĄD SPÓŁKI CENTRUM REKREACJI WODNEJ AQUA-PIL SPÓŁKA Z O.O. W PILE UL. ARTURA GROTGERA 4 W PILE

 

wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233665, kapitał zakładowy 1.055.000 zł,

 

NIP 7642465595 REGON 300010331

 

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY

 

NA DZIERŻAWĘ KORTÓW TENISOWYCH PRZY BUDYNKU AQUAPARKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa 3 kortów tenisowych położonych przy budynku Aquaparku na okres 5 lat (5 sezonów).

 

 1. Każdy oferent może osobiście zapoznać się z przedmiotem dzierżawy w umówionym wcześniej terminie.

 

 1. Regulamin przetargu do pobrania na stronie internetowejwww.aquaparkpila.pl lub w sekretariacie /Aquapark Piła ul. A. Grottgera 4 I Pietro/ od Pn – Pt w godz. 9 – 13.

 

 1. Oferty należy składać w siedzibie spółki /sekretariat/do dnia 22.03.2013 r. do godz. 14,00.

 

 1. Otwarcie ofert w siedzibie spółki /sekretariat/ dnia 22.03.2013 roku o godz. 14,15.

 

DO POBRANIA:

 

REGULAMIN
WZÓR UMOWY
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

 

 


Przetarg na utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Centrum Strzelectwa Sportowego “Tarcza”

DO POBRANIA:

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE

 

SIWZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZAŁĄCZNIK NR 3a

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 – WE WZORZE UMOWY WYKREŚLONO W § 5 ust. 9 ORAZ W § 8 ust. 5

 

KONTROLKA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

 

Przetarg na ochronę i dozór mienia w obiektach: AQUAPARK Piła i Centrum Strzelectwa Sportowego “TARCZA”

 

DO POBRANIA:

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE

 

SIWZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 1a

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZAŁĄCZNIK NR 3a

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

ZAŁĄCZNIK NR 8

 

ZAŁĄCZNIK NR 9

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE. NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezes Zarządu Centrum Rekreacji Wodnej
AQUA – PIL Sp. z o. o. w Pile ogłasza przetarg ofertowy na zagospodarowanie wolnych pomieszczeń o powierzchni ok. 100 m2 w budynku administracyjnym Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” przy Al. Powstańców Wielkopolskich 182
w Pile.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki
przy ul. Artura Grottgera 4 w Pile

 

do dnia 15.09.2012 r. do godz. 14:30.

 

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu oraz jego regulamin można pobrać w sekretariacie Spółki
lub ze strony internetowej www.bip.aquaparkpila.pl
/zakładka przetargi/

 

do pobrania:

 

WZÓR UMOWY
REGULAMIN

 

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE. NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezes Zarządu Centrum Rekreacji Wodnej AQUA – PIL Sp. z o. o. w Pile ogłasza przetarg ofertowy na zagospodarowanie wolnych pomieszczeń o powierzchni ok. 100 m2 w budynku administracyjnym Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” przy Al. Powstańców Wielkopolskich 182 w Pile.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Artura Grottgera 4 w Pile do dnia 15.09.2012 r. do godz. 14:30.

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu oraz jego regulamin można pobrać w sekretariacie Spółki lub ze strony internetowej www.bip.aquaparkpila.pl  /zakładka przetargi/

 

WZÓR UMOWY
REGULAMIN

 


Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

Piła: Utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Aquaparku w Pile
Numer ogłoszenia: 305363 – 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile , ul. A. Grottgera 4, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 211 73 40 faks 67 211 73 44.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Aquaparku w Pile.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Aquaparku w Pile Prace porządkowe w Aquaparku odbywać się muszą w systemie trzyzmianowym /od poniedziałku do niedzieli – 7 dni w tygodniu/: – I zmiana obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych, toalet, uzupełnianie środków higienicznych (pianka mydlana, papier toaletowy, ręczniki papierowe) i bieżące utrzymanie czystości na terenie całego Aquaparku oraz schody wejściowe i podjazdy w tym wycieraczki wejściowe. Dzienny serwis sprzątający obsługiwany musi być przez minimum dwie osoby w godzinach od 06:00 do 14:00. – II zmiana obejmuje sprzątanie toalet, uzupełnianie środków higienicznych (pianka mydlana, papier toaletowy, ręczniki papierowe) i bieżące utrzymanie czystości na terenie całego Aquaparku oraz schody wejściowe i podjazdy w tym wycieraczki wejściowe. Popołudniowy serwis sprzątający obsługiwany musi być przez minimum trzy osoby w godzinach od 14:00 do 22:00. – III zmiana obejmuje kompleksowe sprzątanie: hali basenowej (plaża, linia brzegowa, kanały ściekowe i brodziki, zjeżdżalnie, rury zjeżdżalni, dno niecek basenowych, jacuzzi, ściany, słupki startowe, schody, parapety, itp.); sauny: (fińska i rzymska); przebieralnie: (pływalni, lodowiska i fitness- mycie i dezynfekcja szafek, ławek, podłóg, toalet, baterii natryskowych, ścian, luster, drzwi, itp.); lodowisko/rolkownia (hala lodowiska/rolkowni , bandy lodowiska, toalety) holi, ciągów komunikacyjnych, widowni, toalet, klatek schodowych, poręczy i innych elementów stalowych, windę, itp. Nocny serwis sprzątający obsługiwany musi być przez minimum cztery osoby w godz. od 22:00 do 06:00. W godzinach nocnych prowadzone musi być sprzątanie z użyciem profesjonalnych maszyn szorująco- ssących, karcherów, odkurzaczy itp. Wykonawca zobowiązany ponadto będzie do: – mycia okien raz na kwartał, w tym okien basenowych i innych przeszkleń w budynku z użyciem podnośnika, – maszynowe czyszczenie podłóg w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, holach – sprzątanie podbasenia raz na kwartał, – mycie i dezynfekcja lin basenowych dwa razy w roku. – dno niecek basenowych codziennie w nocy za pomocą odkurzacza wodnego – kanały ściekowe raz na tydzień – żaluzje okienne w hali lodowiska z użyciem podnośnika 2 razy w roku. Sprzątanie musi odbywać się z użyciem profesjonalnych środków, których spis oraz karty charakterystyki zostaną przedłożone Zarządowi Aquaparku. Wybrany Wykonawca zakupi środki czystości oraz przedstawi Zamawiającemu plany pracy poszczególnych zmian z uwzględnieniem używanych środków oraz ich stężenia. Informacje dodatkowe o budynku i wyposażeniu: Budynek murowany z konstrukcjami żelbetowymi zawierający: 1. basen sportowy o długości 25 m x 12,5 /6 torów pływackich/, 2. basen rekreacyjny o nieregularnej powierzchni z atrakcjami wodnymi i kładką drewnianą, 3. 2 zjeżdżalnie typ rurowy /40 metrów i 70 metrów/, 4. Zjeżdżalnia typu słoń wykonana z barwionych żywic poliestrowych, 5. 2 sauny: sucha /obudowa ścian i sufitu drewniana z izolacją termiczną, drzwi zewnętrzne szklane, wbudowane ławki drewniane/ łaźnia parowa /obudowa ścian i podłogi mozaiką ceramiczną z izolacją termiczną, drzwi zewnętrzne szklane, wbudowane ławki obłożone mozaiką ceramiczną/, w części wypoczywali 4 leżaki z tworzywa sztucznego , 6. 2 wirpoole/niecka poliestrowa Odisea/, 7. sztuczne lodowisko ze sztuczną nawierzchnią dla rolek /nawierzchnia o powierzchni 20,10m x 30,30 m = 609,03 m2, nawierzchnie stanowi 6767 szt. płytek ażurowych z tworzywa o nazwie sport Court Power game o wymiarach 30 x 30cm. / bandy lodowiska – stałe rozmiar pola objętego bandami 30×20 m słupki ze stali ocynkowanej ogniwo ramy band wyłożone białym tworzywem pehd o gr. 10 mm. /wykładzina gumowa przed bandami i na terenie przebieralni. 8. hala do squasha /2 korty powierzchnia wewnętrzna podłogi 2 x 62,08 = 124,16 m2, obudowa ścian panel drewniany pokryty żywicą poliestrową, przednia ściana ze szkła hartowanego, podłoga sprężysta z deski barlineckiej/, 9. salkę fitness, /przyrządy gimnastyczne – czyści zamawiający/ 10. siłownię, / przyrządy gimnastyczne – czyści zamawiający/ 11. widownie: siedziska kubełkowe widowni /102 szt. basen i 40 szt. lodowisko/, 12. 3 przebieralnie /pływalni 280 szt. szafek typu L2 z płyty laminowanej HPL zamykane na zamek elektroniczny, lodowiska 262 szt. szafek typu S2 z ławeczką z płyty laminowanej HPL zamykane na zamek elektroniczny i fitness 138 szt. szafek typu L2 z ławeczką z płyty laminowanej HPL zamykane na kluczyk mechaniczny/, 13. Winda osobowa rok prod. 2009/2010 ilość przystanków – 2, udźwig – 1000 kg, ilość osób 13, 14. Materiały wykończeniowe użyte w standardowym wyposażeniu obiektu: a) Farby: ściany i sufity pomieszczeń zostały zagruntowane, w ciągach pieszych – farby natryskowe, tynki dekoracyjne, listwy odbojnikowe. Malowanie farbami akrylowo-lateksowymi. Elementy drewniane zabezpieczone środkami przeciwwilgociowymi i przeciwgrzybicznymi z odpowiednią odpornością ogniową. Niewielkie zabrudzenia powierzchni można usuwać lekko wilgotną szmatką. b) Płytki podłogowe i ścienne: – pomieszczenia techniczne – impregnowane środkami przeciwpyłowymi, gres techniczny, płytki chemoodporne, – hala basenowa korytarze, pomieszczenia higieniczno sanitarne związane bezpośrednio z halą basenową – płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe, systemowe, basenowe, – główne ciągi komunikacyjne – płytki podłogowe o podwyższonym standardzie wytrzymałości i ścieralności, – pomieszczenia technologiczne – gres techniczny, płytki chemoodporne. Do pielęgnacji gresu i fug należy stosować przeznaczone do tego celu środki czyszczące. Utrzymywanie płytek podłogowych i ściennych w czystości chroni przed zarysowaniami powodowanymi przez piasek pozostawiony na jej powierzchni. c) Wykładziny: -pomieszczenia biurowe, obsługi, pokoje administracyjne wykładzina PCV barwiona w masie, -przebieralnia i ciągi komunikacyjne na lodowisko – wykładzina gumowa do chodzenia w łyżwach. d) Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne i wejściowe do obiektu: – do pomieszczeń technicznych – stalowe, ocieplone Hormann zabezpieczone antykorozyjnie, wyposażone w samozamykacze, – holl główny – profil aluminiowy z wkładką termiczną system Yawal, k=1,1 W/(m2K), przeszklenie szkło bezpieczne, antywłamaniowe, drzwi automatycznie otwierane i zamykane. – pozostałe – profil aluminiowy z wkładką termiczną system YAWAL , k=1,1 W/(m2K), wyposażone w samozamykacze; szklenie – szkło bezpieczne antywłamaniowe. – stolarka wewnętrzna w pomieszczeniach suchych – systemowe, drzwi wzmocnione, laminowane z futryną składaną. – drzwi oddzielenia pożarowego – systemowe o odpowiedniej klasie odporności ogniowej HORMANN – drzwi do sanitariatów – wejściowe, aluminiowe wyposażone w samozamykacz, wewnętrzne wykonane w systemie lekkich przegród systemowych, – drzwi ewakuacyjne – wyposażone w dźwignie antypaniczne. – przeszklenia wewnętrzne – profil aluminiowy, szklenie bezpieczne system YAWAL, – przeszklenia zewnętrzne =- świetliki i fasady aluminiowe w systemie REYNAERS, k-1,1 W (m2K), – drzwi ścianki kabiny – systemowe, lekka zabudowa z płyty HPL z prześwitem dolnym. Należy unikać silnych zabrudzeń powierzchni skrzydła i ościeżnicy. Do ewentualnego czyszczenia drzwi należy używać suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Usuwanie zabrudzeń przedmiotami o ostrych krawędziach może spowodować zarysowania laminatu, które są praktycznie niemożliwe do usunięcia. e) Stolarka okienna: Wbudowana stolarka okienna wykonana jest w systemie aluminium, zaopatrzona w okucia i szklenie zespolone złożone z dwóch tafli szkła z przestrzenią międzyszybową wypełniona argonem. Okna te charakteryzuje podwyższony współczynnik izolacyjności termicznej szyby. Ze względu na wysoką szczelność stolarki zewnętrznej występuje konieczność odpowiedniego przewietrzania pomieszczeń, szczególnie w początkowym okresie eksploatacji. – Czyszczenie: Zabrudzenia od deszczu, kurzu itp. Można usuwać miękką ścierką lub szczotką i gumową ściągaczką z zastosowaniem łagodnych środków myjących, do mycia szyb. Niedopuszczalne jest stosowanie do usuwania zabrudzeń z szyb i profili środków szorujących i rozpuszczalników (alkohole, aceton, nitro rozpuszczalniki celulozowe itp.), które mogą spowodować zmatowienie powierzchni szkła oraz profili okiennych. Stolarkę należy chronić przed kontaktem z gorącymi przedmiotami oraz bezwzględnie unikać silnych zabrudzeń, a zwłaszcza powstałych wskutek kontaktu z farbami, klejami lub agresywnymi środkami chemicznymi. Należy pamiętać, że szczególnie wrażliwym elementem stolarki jest okucie, które należy chronić przed zabrudzeniami materiałami ziarnistymi lub powodującymi korozję elementów metalowych. ZACHOWANIE CZYSTOŚCI W OBIEKCIE: Pomieszczenia WC – należy stosować środki przeznaczone do mycia muszli ustępowych, umywalek, pisuarów i innych ceramicznych urządzeń sanitarnych. W obiekcie znajduje się 20 kabin WC zlokalizowanych w 18 pomieszczeniach wszystkie zaopatrzone w podajniki papierów toaletowych 20 szt.; dozowniki pianki mydlanej 18 szt. podajniki na ręczniki papierowe 11 szt. (+ 3 szt. w pomieszczeniach socjalnych pracowników) 8 suszarek do rąk oraz szczotki WC 20 szt., pojemniki na odpady intymne w kabinach damskich, i 18 koszy. Zamawiający do uzupełniania podajników papieru i ręczników papierowych zastrzega sobie biały papier. Posadzki – preparat do mycia powierzchni zmywalnych codziennego stosowania na wszystkich powierzchniach wodoodpornych takich jak płytki ceramiczne, wykładziny biurowe PCV, tworzywa sztuczne. Nie pozostawiający smug i zacieków, nadaje delikatny połysk i przyjemny zapach. Nadający się do mycia ręcznego oraz mechanicznego stosując odpowiednie stężenie. Płytki antypoślizgowe wokół basenu – należy zastosować środek dezynfekcyjny, antybakteryjny uwzględniając dużą wilgotność oraz temperaturę. Do utrzymania czystości dna basenu – należy zaopatrzyć się w odkurzacz wodny do czyszczenia codziennego dna basenu. Posadzki drewniane, panele podłogowe – płyn do mycia i pielęgnacji drewna, który czyści i pielęgnuje drewniane powierzchni nie niszcząc ich struktury, nie pozostawiający smug. Posadzki gumowe – uniwersalny płyn do codziennego mycia i pielęgnacji wszelkiego rodzaju zmywalnych posadzek gumowych. Konserwuje oraz dzięki składnikom antystatycznym zapobiega ponownemu przyleganiu kurzu i brudu. Nie pozostawia smug, przyjemny i długotrwały zapach. Szyby oraz powierzchnie szklane – płyn do mycia zawierający alkohol, który zapobiega powstawaniu smug, doskonała czystość i połysk bez polerowania. Do mycia omawianych powierzchni należy stosować papier pyłochłonny oraz odpowiednie ścierki. Ramy okienne – płyn bezwzględny dla tłuszczu. Powierzchnie chromowane – płyn do usuwania kamienia i rdzy skutecznie i bez szorowania usuwa osady, zaleca się naniesienie środka na wilgotną gąbkę lub ścierkę. Spłukać dobrze wodą, a następnie wytrzeć do sucha dla uzyskania lśniącej powierzchni. Balustrady i inne wykończenia ze stali nierdzewnej, winda – płyn nadający konserwowanej powierzchni jedwabisty połysk, przy użyciu ściereczki z mikrofibry. Przy stosowaniu wszystkich w/w środków chemicznych należy posiadać ważne, aktualne karty charakterystyki preparatu. Do wykonania prac sprzątających należy stosować odpowiednio profesjonalny sprzęt oraz odzież ochronną. UWAGA ! pomieszczenia usługowe /mała gastronomia lokale o powierzchni: 93 m2 w części basenowej budynku i 45 m2 w części lodowiska, oddane w dzierżawę prywatnemu przedsiębiorcy nie są objęte przedmiotem zamówienia. KAŻDY WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO OSOBISTEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z OBIEKTEM I SAMODZIELNEGO POBRANIA NIEZBĘDNYCH OBMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH POWIERZCHNI – ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBIEKTU WYNOSI 5.493,69 M 2.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.73.10.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywali co najmniej 2 usługi zbliżone co do zakresu i wartości przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem /zbliżony zakres/ należy rozumieć usługi świadczone w obiektach wielkopowierzchniowych niemniej niż 4 tys. m2 i o wartości każdej z usług, równej co najmniej 100 000 zł,
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o dysponowanie co najmniej następującym sprzętem: 1 maszyną szorująco-czyszczącą; z odpowiednimi nakładkami w tym nakładką szczotkującą; 1 odkurzaczem podwodnym; 1 odkurzaczem do zbierania wody z podłogi; 1 pistoletem ciśnieniowym do dezynfekcji; 2 specjalistycznymi wózkami do czyszczenia (wielofunkcyjne);niezbędnymi do wykonywania czynności sprzątania- miotłami, szufelkami, wiadrami, menzurkami, sprzętem do mycia okien, mopami, packami do nakładania i rozprowadzania specjalistycznych środków chemicznych, ściągaczkami do ściągania specjalistycznych środków chemicznych.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Pełnomocnictwo 2. Parafowany projekt umowy 3. Szczegółowy wykaz środków czystości oraz plany pracy poszczególnych zmian z uwzględnieniem używanych środków oraz ich stężenia. 4. Karty charakterystyki wszystkich środków jakie oferent chce używać do realizacji zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aquaparkpila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.aquaparkpila.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Centrum Rekreacji Wodnej Aqua-Pil Sp. z o.o. Piła, ul. A.Grottgera 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

POBIERZ SIWZ

 

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE. NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.

 

Prezes Zarządu Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile

 

ogłasza przetarg ofertowy na najem pomieszczenia siłowni oraz jej wyposażenia w budynku Aquaparku (I piętro, lokal o pow. 82 m2) na okres 8 lat.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 15.12.2010 r. w siedzibie Spółki pod adresem: Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła

 

 1. Licytacja odbędzie się o godz. 11.00 dnia 21.12.2010 r.

 

 1. Szczegóły w regulaminie przetargu do pobrania w siedzibie Spółki (sekretariat).

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE. NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.

 

Prezes Zarządu Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile

 

ogłasza przetarg ofertowy na najem hali namiotowej położonej przy budynku Aquaparku na okres 8 lat.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 15.12.2010 r. w siedzibie Spółki pod adresem:
  Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile
  ul. Artura Grottgera 4,
  64-920 Piła

 

 1. Licytacja odbędzie się o godz. 11.00 dnia 21.12.2010 r.

 

 1. Szczegóły w regulaminie przetargu do pobrania w siedzibie Spółki (sekretariat).

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE. NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.

 

Prezes Zarządu Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile

 

ogłasza przetarg ofertowy na najem hali namiotowej położonej przy budynku
Aquaparku na okres 8 lat.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 20.09.2010 r. w siedzibie Spółki pod adresem:
  Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile
  ul. Artura Grottgera 4,
  64-920 Piła

 

 1. Licytacja odbędzie się o godz. 11.00 dnia 22.09.2010 r.

 

 1. Szczegóły w regulaminie przetargu do pobrania w siedzibie Spółki (sekretariat).

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE. NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.
 

Prezes Zarządu Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile

 

ogłasza przetarg ofertowy na najem pomieszczenia siłowni oraz jej wyposażenia w budynku Aquaparku   (I piętro, lokal o pow. 82 m2) na okres 8 lat.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 20.09.2010 r. w siedzibie Spółki pod adresem:
  Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile
  ul. Artura Grottgera 4,
  64-920 Piła

 

 1. Licytacja odbędzie się o godz. 11.00 dnia 22.09.2010 r.

 

 1. Szczegóły w regulaminie przetargu do pobrania w siedzibie Spółki (sekretariat).

 


Skargi i wnioski

Skargi, uwagi i wnioski przyjmowane są:

– osobiście przez Prezesa Zarządu, we wtorki w godzinach 9.00 – 11.00
– za dokonaniem wpisu na formularzu dostępnym w recepcjach: pływalni i fitness & squash
– drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@aquaparkpila.pl
– telefonicznie przyjmowane są w sekretariacie pod numerem 67 211 73 40 w godz. 7:00 – 15:00


Informacje dla klienta

Sekretariat Zarządu Spółki:

Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 4,
64-920 Piła
tel.: 67 211 73 40
fax 67 211 73 44
bip.aquaparkpila.pl
e-mail: sekretariat@aquaparkpila.pl

Adresy obiektów:

Aquapark Piła
ul. Artura Grottgera 4,
64-920 Piła
tel.: 67 211 73 40
www.aquaparkpila.pl
e-mail: sekretariat@aquaparkpila.pl

Recepcje w Aquaparku
Pływalnia: 67 211 73 53
e-mail: plywalnia@aquaparkpila.pl
Fitness i Squash: 67 211 73 50
e-mail: fitness@aquaparkpila.pl
Lodowisko: 67 211 73 58

Zapraszamy na stronę internetową Aquaparku: www.aquaparkpila.pl

Zapoznaj się również z fanpage’em na Facebook’u: www.facebook.com/AquaparkPila


Pozostałe informacje

Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.aquaparkpila.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-26

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Nowak-Bogusławska, adres poczty elektronicznej: sm@aquaparkpila.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Centrum Rekreacji Aqua-Pil sp. z o.o.
Adres: 64-920 Piła ul. Grottgera 4
E-mail: sekretariat@aquaparkpila.pl
Telefon: 67 2117366

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Rekreacji Aqua-Pil sp. z o.o. w Pile mieści się w budynku Aquaparku zlokalizowanym przy ul. Grottgera 4, 64-920 Piła. Jest to budynek 2 kondygnacyjny. Komunikacja zewnętrzna – wjazd umiejscowiony od strony ul. Kossaka spełnia wymogi. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi 1 wejście główne, do którego prowadzą schody z poręczami oraz pochylnia. Drzwi są otwierane automatycznie. Za drzwiami głównymi znajduje się hol, z którego można udać się do strefy basenowej lub strefy boisko wielofunkcyjne/lodowisko. Sekretariat, inne pomieszczenia administracyjne oraz strefa fitness znajdują się na 1 piętrze, do dyspozycji jest winda. Osoby niepełnosprawne mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń. W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 2 na parterze: na holu oraz w przebieralni basenowej i 1 na piętrze. W każdej przebieralni basenowej są wyodrębnione szafki z oznakowaniem powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego PJM

Informacje dodatkowe

Pracownicy Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o. w Pile dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom dostępności cyfrowej udostępnianych na stronie internetowej materiałów, jeśli jednak mają Państwo propozycje, które ułatwiają korzystanie z serwisu internetowego osobom ze szczególnymi potrzebami, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sm@aquaparkpila.pl.

UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania (*.pdf)
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Aqua – Pil sp. z o. o. w Pile

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Zakład wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej).

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Zakład będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie bip.aquaparkpila.pl udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dn. 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Aqua – Pil  Spółka z o.o. w Pile dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.