HONORUJEMY KARTY FIRM:

KARTA DUŻEJ RODZINY

DOTYCZY PROGRAMU SAMORZĄDOWEGO
„Rodzina Trzy Plus”

z oznaczeniem na karcie identyfikującym Gminę Piła tj. 3019011 (w numerze 7 pierwszych cyfr)

Należy zabrać ze sobą obowiązkowo KDR oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub legitymację szkolną, studencką).

PILSKA KARTA SENIORA

w ramach Programu Pilska Karta Seniora realizowanego przez Miasto Piła

Karta jest ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja emeryta lub rencisty)