JAK DOKONAĆ REZERWACJI?

Rezerwacje przyjmujemy tylko dla grup zorganizowanych co najmniej
10-osobowych.

 1. Terminu rezerwacji obiektów: atrakcje wodne, lodowisko, boisko wielofunkcyjne dla grup zorganizowanych można dokonać w dniach od pn do pt w godz. 7:30–14:30:

  – telefonicznie pod numerem 67 211 73 50,
  – lub osobiście w recepcji fitness I piętro.

 2. Po ustaleniu terminu, należy wypełnić druk zlecenia na wejście grupy zorganizowanej (druk jest dostępny na stronie internetowej aquaparkpila.pl – zakładka rezerwacje lub w wersji papierowej w recepcjach obiektów).

 3. Wypełniony druk należy bezzwłocznie dostarczyć:

  – osobiście do recepcji obiektu,
  – lub przesłać skan e-mailem na adres: koordynator.s@aquaparkpila.pl
  – lub przesłać faksem – nr fax 67 211 73 44.

 4. Przed przybyciem grupy opiekun/owie sporządza/ją pisemną listę uczestników, co pozwoli na sprawne wprowadzenie grupy na teren obiektu.

 5. Opiekun/owie grupy są zobowiązani do wcześniejszego poinformowania uczestników o wymaganych na obiektach strojach:

  atrakcje wodne (strój kąpielowy dla kobiet/dziewczynek jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn/chłopców kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni i zamków, o długości maksymalnie do połowy uda – brak wymaganego stroju na basen uniemożliwia korzystanie z atrakcji wodnych ),
  lodowisko (wygodna ciepła odzież, łyżwy własne lub z wypożyczalni, obowiązkowo rękawiczki),
  boisko wielofunkcyjne (wygodny strój do ćwiczeń sportowych, na przebranie obowiązkowo czyste obuwie sportowe z jasnymi podeszwami nie pozostawiającymi śladów).

 6. Przed wejściem na teren obiektu opiekun/owie są zobowiązani do zapoznania grupy z regulaminami obiektu, z którego usług będą korzystać. Na wykonanie powyższej czynność opiekun/owie składają pisemne potwierdzenie (oświadczenie) w recepcji obiektu.

 7. Wymagana ilość opiekunów grupy zorganizowanej:

  – na 15 uczestników w wieku szkolnym – 1 opiekun,
  – na 10 uczestników w wieku przedszkolnym – 1 opiekun,
  – na 30 uczestników dorosłych – 1 opiekun,
  – uczestnicy niepełnosprawni – ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu ilość uczestników na 1 opiekuna w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

Dodatkowi opiekunowie (ponad ilość wymaganą) płacą za wejście na teren obiektu wg obowiązującego cennika.

Druki rezerwacji do pobrania: