SPEED-BALL

SPEED BALL – Doskonała forma aktywności fizycznej dla osób w każdym wieku, gdzie rozwija się koordynacja ruchowa oraz poprawia refleks. Największą zaletą gry w speed-ball jest prostota, a zarazem możliwości jakie daje. Jest to pierwsza gra w której zawodnicy mogą uderzać piłkę w dowolnym kierunku i z dowolną siłą, pamiętając o zachowaniu właściwego kierunku rotacji piłki wokół stojaka.

GRA SINGLOWA – GRA POMIĘDZY DWOMA ZAWODNIKAMI:

– W tej konkurencji gra dwóch zawodników przeciwko sobie. Pierwszy zawodnik uderza piłkę w jednym kierunku, a przeciwnik uderzając piłkę odwraca kierunek jej rotacji.
– W celu wyznaczenia serwującego i wyboru połowy kortu rzuca się monetą. Zwycięzca decyduje czy wybiera połowę czy serwis. Jeśli wybiera połowę, wówczas jego przeciwnik decyduje czy chce serwować czy odbierać.
– Zawodnicy stoją naprzeciw siebie, każdy z nich na swojej połowie kortu. Połowy są od siebie oddzielone strefą neutralną o szerokości 60cm.
– Zmiana serwującego następuje po każdym zdobyciu punktu. Serwis powinien być wykonywany zgodnie z ruchem wskazówek zegara, forehandem prawą ręką lub backhandem lewą ręką.
– Zwycięzcą jest zawodnik, który pierwszy zdobędzie dziesięć punktów. Można wygrać 10:9, dwupunktowa przewaga nie jest wymagana.
– Wszystkie mecze z wyjątkiem finału mężczyzn rozgrywane są do dwóch wygranych gier. Finał mężczyzn rozgrywany jest do trzech wygranych gier.
– W drugiej grze serwuje zawodnik, który odbierał pierwszy serwis w pierwszej grze.
– Na początku time break’a (ostatnia gra meczu) wykonuje się kolejny rzut monetą w celu wyboru serwującego i stron kortu.
– Podczas time break’a zawodnicy zmieniają strony kortu po każdych pięciu punktach.
– Serwis powinien być wykonywany stojąc jedną stopą na punkcie serwisowym zaznaczonym na korcie.
– Serwis powinien być wykonany poziomo, jedynie 10 stopniowe odchylenie od poziomu jest dopuszczalne.
– Serwis powinien być wykonany w taki sposób, aby nie powodować nadmiernych drgań stojaka.
– Serwis nie może spowodować drżenia podstawy stojaka.
– Zawodnik odbierający powinien po serwisie pozwolić piłce wykonać pełen obrót i dopiero wykonać uderzenie (return). Następnie obaj zawodnicy mogą uderzać piłkę bezpośrednio po uderzeniu przeciwnika (volley) lub po jednym pełnym obrocie piłki wokół stojaka.
– Zawodnik zdobywa punkt jeśli piłka po jego uderzeniu wykona dwa pełne obroty wokół stojaka (licząc od punktu serwisowego uderzającego), a przeciwnik w tym czasie nie będzie w stanie odbić piłki.
– Zawodnik traci punkt jeśli celowo przeszkadza przeciwnikowi w odbiorze piłki. Jeśli przeszkodzenie nie było celowe punkt jest powtarzany.
– Jeśli z niezależnych od zawodników przyczyn, gra została zakłócona należy również powtórzyć punkt.
– Zawodnik traci punkt jeśli celowo uderzył piłkę tak, iż stojak zaczął mocno drżeć, nawet jeśli piłka dalej obraca się w odpowiednim kierunku. Jeśli wywołanie drgań było niezamierzone, wówczas sędzia powinien zarządzić powtórzenie punktu.

GRA DEBLOWA – DRUŻYNA SKŁADA SIĘ Z DWÓJKI ZAWODNIKÓW

– W tym rodzaju gry konkurują ze sobą dwie drużyny złożone z dwóch zawodników. Drużyna może składać się z dwóch mężczyzn (debel mężczyzn), dwóch kobiet (debel kobiet), lub kobiety i mężczyzny (debel mixed).
– Drużyna powinna pozostawać po swojej stronie kortu przez cały czas trwania gry.
– Wybór drużyny serwującej i stron kortu następuje identycznie jak w przypadku gry singlowej.
– Zawodnicy powinni utrzymać kolejność serwowania i odbierania przez cały czas trwania seta.
– Przy założeniu, że drużyna pierwsza to zawodnicy A i B, a druga to C i D, jeśli serwuje zawodnik A, odbiera zawodnik C, następny punkt serwuje zawodnik C i odbiera zawodnik B, jeśli serwuje zawodnik B odbiera zawodnik D.
– Po serwisie zawodnika A odbiera zawodnik C, następnie zawodnicy uderzają piłkę w ustalonej kolejności (np. A, następnie, C, następnie B, następnie D itd.), jak w przypadku tenisa stołowego.
– Następnego seta rozpoczyna drużyna, która w pierwszym secie odbierała serwis. W tym momencie drużyna odbierająca może zmienić kolejność odbioru z poprzedniej gry. Tzn. jeśli teraz zagrywał będzie zawodnik C, odbierać może zawodnik A lub B, ten wybór ustala kolejność na cały set.
Przed time break’iem wykonuje się kolejne losowanie mające na celu wybór drużyny serwującej i stron kortu.
– W przypadku time break’a, drużyna odbierająca ma prawo do zadecydowania kto będzie odbierał pierwszy serwis.
– W przypadku dwóch pierwszych setów zawodnik odbierający informuje sędziego i przeciwników, że to on jest odbierającym tylko w przypadku pierwszego serwisu. Informuje się podnosząc rękę z rakietą.
– W przypadku time break’a zawodnik odbierający informuje identycznym znakiem, że to on będzie odbierał serwis przy każdym wznowieniu gry.
Każdy zawodnik w czasie gry ma prawo do zapytania sędziego, kto przy następnym wznowieniu ma zagrywać a kto odbierać.
– W przypadku time break’a zawodnicy zmieniają strony kortu co pięć punktów.
– Kapitan lub trener każdej drużyny ma prawo do zażądania 30 sekundowej przerwy w każdym secie.
– Przerwa po każdym secie powinna trwać jedną minutę.
– Jeśli w trakcie meczu piłka lub żyłka ulegnie zniszczeniu sędzia ocenia, czy przyczyną było działanie zawodnika czy wada produkcyjna. Jeśli zawinił zawodnik, sędzia ogłasza Faul drużyny. Jeśli przyczyną była wada produkcyjna sędzia zarządza powtórkę punktu.
– Jeżeli drużyna wykona serwis lub odbiór bez zmiany zawodnika, sędzia powinien przyznać punkt drużynie przeciwnej i powrócić do poprzedniego ustawienia.
– Jeżeli sędzia zauważy zmianę ustawienia po rozegraniu kilku punktów, powinien zarządzić powrót do początkowego ustawienia bez zmiany wyniku.
– Jeśli zawodnik doznał kontuzji przysługuje mu prawo do pięciominutowej przerwy. Jeśli po tym czasie nie jest w stanie wznowić gry, lub jeśli wznowił grę ale kontuzja się powtarza zawodnik jest dyskwalifikowany i jego drużyna przegrywa mecz. Jeżeli kontuzji ulegnie drugi zawodnik z drużyny jemu również przysługuje 5 minut przerwy.

SOLO RELAY – DRUŻYNA SKŁADA SIĘ Z CZTERECH ZAWODNIKÓW

– Każda z drużyn składa się z czterech zawodników. Drużyny mogą składać się z czterech mężczyzn, lub czterech kobiet. Istnieje również tryb solo relay mixed, gdzie drużyna składa się z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn.
– Każdy z zawodników gra w każdej z czterech pozycji przez trzydzieści sekund. Gra odbywa się bez przerwy od pierwszego sygnału, zmieniają się jedynie pozycje i zawodnicy po każdym z sygnałów co trzydzieści sekund.
– Każdy z zawodników oprócz pierwszego rozpoczyna grę uderzając piłkę, która już okrąża stojak po ostatnim uderzeniu poprzedniego zawodnika. Gra kończy się kiedy czwarty zawodnik zakończy swoją czwartą pozycję.
– W solo relay mixed grę rozpoczyna kobieta, następnie gra mężczyzna, następnie druga kobieta i drugi mężczyzna.
– Pierwszy zawodnik z każdej drużyny powinien rozpocząć grę we wcześniej wyznaczonym punkcie kortu. – Następnie zawodnik może przemieszczać się w obu kierunkach po półkolu wyznaczonym przez punkt startowy, tak aby zrobić miejsce swojemu następcy, który również powinien zacząć z punktu startowego.
– Pozostali trzej zawodnicy z drużyny powinni stać w odpowiedniej kolejności, w kolejce za punktem startowym.
– Każda drużyna posiada tylko dwie piłki do wykorzystania w celu ukończenia całej konkurencji. Jeśli zawodnik oderwie piłkę drużyna powinna przymocować nową i rozpocząć całą grę od początku. Jeśli druga piłka również zostanie zerwana wówczas jako rezultat końcowy przyjmuje się wyższą wartość z dwóch nieukończonych gier.