Drogie Panie! Teraz jest czas, tylko dla nas!

Zapraszamy na ćwiczenia z instruktorką Magdą Lewicką!

Przyjmujemy zapisy na zajęcia:

ZUMBA Z ELEMENTAMI FITNESSU – zajęcia taneczno – ruchowe
Poniedziałek godzina 17:00

FITNES DLA POCZĄTKUJĄCZYCH – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sprzętu
Poniedziałek godzina 18:00

FITNESS – WZMACNIAMY PLECY – Cwiczenia wzmacniające kręgosłup
Wtorek godzina 19:30