Uwaga!

AQUA SCHOOL sprawy organizacyjne! 

Na prośbę rodziców / opiekunów uczestników zajęć nauki pływania Aqua School postanowiliśmy wprowadzić zmiany w grudniowym grafiku zajęć, ponieważ jest to okres świąteczny, a frekwencja na zajęciach mniejsza.

Zajęcia przypadające w terminie 27.12 – 30.12 zostaną odwołane.

Harmonogram odrabiania zajęć:

27.12 (wtorek) – zajęcia odrabiamy 03.01.2023 r.
28.12 (środa) – zajęcia odrabiamy 02.11.2022 r.
29.12 (czwartek) – zajęcia odwołane, są to piąte zajęcia w miesiącu.
30.12 (piątek) – zajęcia odwołane, są to piąte zajęcia w miesiącu.
Przy wprowadzonych zmianach zostanie zachowana zasada 4 zajęć w miesiącu.