Ostatnie dni zabawy na lodowisku

Zamknięcie sezonu 15.03.2022 r.