Uwaga! Nowe zasady funkcjonowania pływalni

Uwaga!
Nowe zasady funkcjonowania pływalni:

1. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach: 7:00 – 14:00 oraz 15:00 – 22:00.
W godz. 14:00-15:00 obiekt zamknięty – kompleksowa dezynfekcja.

2. Z pływalni mogą korzystać następujący użytkownicy:
• szkółki pływackie – zajęcia sportowe, wg harmonogramu grup,
• szkoły – zajęcia grupowe w ramach lekcji w–f, wg harmonogramu szkół,
• osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych* lub wydarzeń sportowych.

3. Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywają się wg poniższego harmonogramu:
• w godz. 7:00-8:30 zajęcia pływackie dla seniorów 60+, dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych,
• w godz. 8:00-14:00 zajęcia dla szkół w ramach lekcji w-f, wg harmonogramu szkół,
• w godz. 15:00-16:30 zajęcia pływackie dla seniorów 60+, dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych,
• w godz. 16:30-19:30 grupowe i indywidualne zajęcia sportowe dla szkółek pływackich,
• w godz. 20:00-21:30 zajęcia pływackie dla seniorów 60+, dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych.

4. Zajęcia w sobotę i w niedzielę odbywają się wg poniższego harmonogramu:
• w godz. 7:00-8:30
9:00-10:30
11:00-12:30
13:00-14:00 (tylko bilety 40 min.)

– odbywają się zajęcia pływackie dla seniorów 60+, dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych,

• w godz. 14:00- 15:00 obiekt zamknięty – kompleksowa dezynfekcja

• w godz. 15:00-16:30
17:00-18:30
19:00-20:30
21:00-22:00 (tylko bilety 40 min.)

– odbywają się zajęcia pływackie dla seniorów 60+, dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych.

5. Z funkcjonowania zostaje wyłączona widownia oraz następujące urządzenia: rwąca rzeka, zjeżdżalnie, strefa saun. Zawieszone zostają bilety NO LIMIT.

Na terenie obiektu przebywać mogą wyłącznie osoby czynnie uprawiające sport oraz personel!

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

*zgodnie z rozporządzeniem zajęcia sportowe oznaczają zorganizowane formy aktywności fizycznej, w tym również aqua fitness